x-ƒ (x_f)

x-ƒ: Aktīvā atpūta šķiet oksimorons

2012. gada 28. maijs, 3:07 pm, atsauksmēm

Vai pēc divām brīvdienām jābūt lielākam nogurumam kā pēc visas darba nedēļas?

Sestdien visu dienu skanēja "zumm.. zumm.. zumm.." no vairāku kilometru attāluma, un mani kaitina tā skaņa, tāpēc savu zāli pļāvu nemoderni – ar izkapti. Man patīk. Vismaz var izkustēties un lēnā garā apskatīt visu, visu, pārāk netrokšņojot un vienā mirklī nejauši nenogriežot, piemēram, deviņvīru spēku. Un izkapts trīšanas skaņa – klasika.

Netālu no mājas esošais strazdu būrītis joprojām ir neapdzīvots, un mēs nevaram saprast, kas īsti noticis ar tā iemītniekiem. Tur bija strazdi, tos varēja bieži redzēt, tie lēkāja pa liepu, tie perēja, izperēja un baroja mazos, varēja dzirdēt ņipru čiepstēšanu, un tad viss apklusa. Pavisam. Man stāstīja, ka pa nedēļu tur vēl viss noticies, bet nedēļas beigās jau vairs nekas. Negribas ticēt, ka viņi paspēja pieaugt un pamest ligzdu vien pāris nedēļās, jo meža strazdi, kas apmetušies netālu kāda koka dobumā, vēl joprojām tur dzīvojas. Otrs variants – kāda vārna vai kas tos apēda. Pēc tam vienu pēcpusdienu liepā ielaidās kādi trīs strazdi, viens pielaidās pie būrīša, vairākas reizes skatījās iekšā, kaut ko ļoti stāstīja pārējiem, bet tad aizlaidās. Tagad sestdien pie mājas atlidoja viens strazds, vispirms izpētīja cielavas būrīti, kas ir neapdzīvots (uzstādīju kādu nedēļu par vēlu), tad aizlaidās līdz strazdu būrītim un vairākas reizes līda tur iekšā un ārā. Iespējams, ka tie jau ir ziemeļnieki, nevis iepriekšējie vietējie strazdi. Ja ievāksies uz dzīvi, tad pilnīgi noteikti uzrāpšos augšā un noņemšu būrītim laipiņu drošības pēc. Pret uzbrukumiem no zemes puses it kā esmu to nodrošinājis.

Saldējums un zemenes

Svētdien māsīca atzīmēja nedaudz pagājušo dzimšanas dienu, mums kā tūristiem neļāva ielīst brīnumskapī, gandrīz savervējām kādu pāri omu riteņekskursijai ar demonstrācijām un "bet manos laikos te bija..", taču onkulis noteica: "Ejiet takš nost..", lai gan tante izskatījās omulīgi. Vēlu vakarā man bija jābrauc uz lidostu, un es daudzas reizes esmu braucis uz lidostu, bet šoreiz nesaprotamu iemeslu dēļ pēkšņi apmaldījos. Vienkārši un uz līdzenas vietas – ne tur!