Trešdiena, 2004. gada 18. februāris

x-ƒ (x_f)

x-ƒ: Citāts

2004. gada 18. februāris, 1:12 pm, 1 atsauksme

Žēl, ka Allāhs, Jehova vai Dievs – vienalga kādā vārdā mēs viņu sauktu – nedzīvo mūsdienu pasaulē. Ja Viņš šeit dzīvotu, mēs joprojām atrastos Paradīzē, kamēr Tas Kungs svīzdams censtos tikt galā ar apelācijām, lūgumiem, prasībām, pavēlēm un labojumiem un neskaitāmās publiskās tiesas sēdēs pūlētos izskaidrot savu lēmumu izraidīt Ādamu un Ievu no Paradīzes par patvaļīgu tādas normas pārkāpumu, kam nav juridiska pamata: neēst no laba un ļauna atzīšanas koka. tālāk )